Llinell Gymorth

Rydym yn cynnig cyngor i aelodau’r cyhoedd a gweithwyr professiynol.

    02920 761155 neu 01745 336336

AFA Cymru, d/o Plant yng Nghymru, 25 Windsor Place, CAERDYDD CF10 3BZ

AFA Cymru, W2 Canolfan Fusnes Morfa Clwyd, 84 Ffordd Marsh, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 2AF

 

PWY YDYM NI

Yn Medi 2015 fe sefydlwyd Asiantaeth Maethu a Mabwysiadu (AFA Cymru).  Er y darperir y gwasanaethau gweithredol dydd i ddydd o hyfforddiant, ymgynghoriaeth, cyngor proffesiynol a gwybodaeth yn annibynnol o gymdeithas Plant Dewi Sant, o dan y gyfraith fe reolir gan Gymdeithas Plant Dewi Sant o dan delerau ei statws elusennol.

Cymdeithas Plant Dewi Sant yn elusen gofrestredig (Rhif cofrestru: 509163).

Cwmni cyfyngedig drwy warant (cofrestredig Caerdydd 1546688).

Swyddfa cofrestredig: Cymdeithas Plant Dewi Sant, 28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA.

Mae'r Gymdeithas ar gyfer maethu a mabwysiadu Cymru (AFA Cymru) yn elusen Gymreig sy'n hyrwyddo arfer da ar draws ehangder cynllunio sefydlogrwydd i blant a phobl ifanc.   Mae hefyd yn cynnig cyngor, hyfforddiant ac ymgynghoriaeth i weithwyr proffesiynol ac aelodau o'r cyhoedd i gefnogi arfer gorau.

darllen mwy

Copyright AFA Cymru 2015